Izvor: Tanjug | Utorak, 29.09.2015.| 08:48
Izdvojite članak Odštampajte vest

Skupština Srbije usvojila paket finansijskih zakona - PDV na hotele, prevoz i usluge u građevinarstvu 10%

Narodna skupština Republike Srbije
Narodna skupština Republike Srbije (Foto: Suzana Obradović)
Skupština Srbije usvojila je danas Izmene i dopune zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV), Izmene i dopune Zakona o republičkim administrativnim taksama, Izmene i dopune Zakona o izmenama zakona o hipoteci i Zakon o potvrđivanju okvirnog sporazuma o zajmu Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije.

Izmene i dopune tih zakona usvojene su većinom glasova od 160 prisutnih poslanika, posle rasprave o 29 amandmana, od kojih se 21 odnosilo na izmene zakona o PDV-u, a osam na izmene zakona o republičkim administrativnim taksama.

U danu za glasanje, poslanici su većinom glasova prihvatitili i predlog predsednika Srbije Tomislava Nikolića da se ponovo odlučuje o Zakonu o posebnim uslovima prodaje određenih nepokretnosti u svojini Republike Srbije, i ponovnim izjašnjavanjem taj zakon nisu usvojili.

Ministar finansija Dušan Vujović ranije danas je rekao da će izmenama Zakona o PDV-u biti izjednačene poreske stope na sve vidove hotelskog smeštaja na 10%, kao i na prigradski i javni gradski prevoz i na usluge u građevinarstvu. Tim zakonom biće izjednačena poreska stopa PDV-a kojom se oporezuje prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju sa poreskom stopom PDV-a kojom se sada oporezuje promet usluga prevoza putnika i u međumesnom i u međunarodnom saobraćaju (trenutno 10%), naveo je ministar.

Strana lica koja posluju u Srbiji biće evidentirana kao obveznici PDV-a i ostvarivaće sva prava kao da su na teritoriji EU, po potpuno jednakim uslovima kao i domaća pravna lica. Predloženo rešenje smanjiće nelikvidnost privrednih subjekata koji posluju u ovoj oblasti.

U izmenama Zakona o PDV-u pravna lica će imati pravo na odbitak PDV-a po osnovu nabavke dobara i to: električnih aparata za domaćinstvo, televizijskih i radio prijemnika, umetničkih dela likovne i primenjene umetnosti i drugih ukrasnih predmeta, koji se koriste za opremanje administrativnih prostorija.

U novom Zakonu o republičkim administrativnim taksama uređuju se spisi i radnje koje se vrše u upravnim postupcima u kojima se naplaćuju takse i u tom propisu uvedena je kategorija takseno oslobođenje, odnosno taksa se ne plaća za spise i radnje u postupku ostvarivanja prava žrtava porodičnog nasilja. Donošenjem ovog zakona stvaraju se jednaka prava i obaveze za sve subjekte, tako da se obezbeđuje transparentnost u njegovoj primeni, s jedne strane, a s druge strane stabilniji priliv sredstava od republičkih administrativnih taksi u budžet Republike Srbije.

Poslanici su usvojili i Zakon o potvrđivanju okvirnog sporazuma o zajmu Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije u iznosu od 18 mil EUR, a ta sredstva biće upotrebljena za izgradnju nove zatvorske jedinice po evropskim standardima na periferiji Pančeva. Zajam će pokrivati 60% planiranih sredstava, a ostatak će biti obezbeđen iz donacija.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.