Javni oglas o sprovođenju postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Novog Sada i to građevinske parcele broj 856/1 KO Futog (Ulica Železnička) -Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije Novi Sad Javni oglas o sprovođenju postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Novog Sada i to građevinske parcele broj 856/1 KO Futog (Ulica Železnička) -Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije Novi Sad uto 15.10.2019.
Otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda na lokaciji Autokomanda 2, Opština Voždovac JP Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda čet 07.11.2019.
Otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda JP Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda pon 07.10.2019.