Davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini titel Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije sub 23.10.2021.
Davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Smederevo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije sub 23.10.2021.
Davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Niš Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Grad Niš pet 22.10.2021.
Zakup poslvonog prostora u Ranilugu Poreska uprava Srbije sub 23.10.2021.
Zakup poslovnog prostora u Gračanici Poreska uprava Srbije sub 23.10.2021.
Zakup poslovnog prostora u Šilovu Poreska uprava Srbije sub 23.10.2021.
Zakup poslovnog prostora u Kragujevcu Poreska uprava Srbije pet 22.10.2021.