OGLAS O SPROVOĐENJU POSTUPKA PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA Grad Novi Sad, Gradska uprava za imovinu i imovinsko pravne poslove sre 22.11.2017.
PRODAJA NEPOKRETNOSTI-STAN NA KO NOVI SAD II Društveno preduzeće DES za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje za rad i zapošljavanje invalida, Novi Sad sre 22.11.2017.
PRODAJA NEPOKRETNOSTI IZVRŠNOG DUŽNIKA-STAMBENA ZGRADA, DVORIŠTE NA KO MAINE Javni izvršitelj Branka Samardžić Kotor čet 23.11.2017.
PRODAJA NEPOKRETNOSTI IZVRŠNOG DUŽNIKA-KUĆA I ZGRADA, DVORIŠTE, LIVADA NA KO TUZI Javni izvršitelj Aleksandar Bošković Podgorica, Prva banka Crne Gore Podgorica čet 23.11.2017.
PRODAJA NEPOKRETNOSTI HIPOTEKARNIH DUŽNIKA ERSTE Bank Crna Gora čet 23.11.2017.