Oglas za poslovni prostor Telekom Srbija a.d. Beograd pon 18.03.2019.
Kupovina gotovih stanova na podrkučju Opštine Herceg Novi Direkcija javnih radova Podgorica sub 09.03.2019.
Kupovina gotovih stanova na području opštine Herceg Novi Uprava javnih radova, Podgorica pet 08.03.2019.