PRODAJA IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA-OBJEKAT TRGOVINE, ZEMLJIŠTE, NJIVA, STAMBENA ZGRADA Ravnica AD Bačka Topola u stečaju, Bačka Topola pon 28.05.2018.
PRODAJA CELOKUPNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA-ZGRADA UGOSTITELJSTVA, GARAŽA I MAGACIN AD za ugostiteljske usluge i trgovinu Telečka u stečaju, Telečka pon 28.05.2018.
PRODAJA IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA-PREDIVO, POLIESTER, TRIKO POSTAVA Proizvodno građevinsko i trgovinsko preduzeće Rateks d.o.o. u stečaju, Ratkovo pon 28.05.2018.