Davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Pančevo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije uto 21.09.2021.
Davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Kragujevac Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije uto 21.09.2021.
Davanje u zakup školksog prostor OŠ Vuk Karadžić Sremčica sre 22.09.2021.
Zakup poslovnih prostorija AIRMontenegro sre 22.09.2021.
Zakup poslovnog prostora za potrebe Poreske uprave Filijale Niš Ministarstvo finansija Republike Srbije, Poreska uprava, Regionalni centar Niš sub 18.09.2021.
(produženje roka) Pribavljanje nepokretnosti-stanova u javnu svojinu Republike Srbije RHP-W7-PA/PC2-2021 RDZI Direkcija za imovinu Republike Srbije Beograd, Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd sub 18.09.2021.