Prodaja nepokretne imovine izvršnog dužnika-njive u KO Susek Komora izvšitelja Republike Srbije pon 03.10.2022.
Prodaja nepokretne imovine stečajnog dužnika Privredni sud u Zaječaru, DP KTK Koža u stečaju iz Zaječara pon 03.10.2022.
Prodaja nepokrene imovine stečajnog dužnika Privredni sud u Zaječaru, Lepterija doo Soko Banja u stečaju, Holding korporacija Komgrap ad Beograd u stečaju pon 03.10.2022.

Pogledajte ponude