Oglas o prodaji nepokretnosti u postupku prinudne naplate javnih prihoda iz nepokretnosti poreskog obveznika KALEMAR KOMERC O.D. sa sedištem u Velikoj Drenovi Ministarstvo finansija Republike Srbije, Poreska uprava, Regionalni centar Kragujevac, Filijala Kruševac uto 19.01.2021.
Prodaja nepokretnosti poreskog obveznika-njiva na KO Velika Drenova Ministarstvo finansija Republike Srbije, Poreska uprava, Regionalni centar Kragujevac, filijala Kruševac uto 19.01.2021.
Prodaja nepokretnosti izvršnog dužnika-voćnjak i pašnjak na ko Maine, Budva Javni izvršitelj Darko Rajković iz Budve, OTP debt collection d.o.o. Podgorica uto 19.01.2021.
Prodaja nepokretnosti izvršnog dužnika-šuma na ko Điđići, Kotor Javni izvršitelj Darko Rajković iz Budve, Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica uto 19.01.2021.
Prodaja nepokrtnosti hipotekarnog dužnika-livada na ko Rovačko Trebaljevo, Kolašin Advokat Milena Vujisić, Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica uto 19.01.2021.