Hrana za pse, 26/21 JKP Stari grad Šabac sre 08.12.2021.
Nabavka materijala za pripremu hrane i pića, 3/2021 Centar za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Kragujevac sre 08.12.2021.
Prehrambeni proizvodi, 72/2021 Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije Dr Vukan Čupić Beograd sre 08.12.2021.
Seča, izrada, izvoz i iznošenje drvnih sortimenata, 25/2021-1991 Nacionalni park Tara Bajina Bašta sre 08.12.2021.
Nabavka junica (stočni fond), 29/2021 Opštinska uprava Malo Crniće uto 07.12.2021.