Transport rezervnih delova na relaciji: North Haven (USA)-HIP Petrohemija HIP- Petrohemija a.d. Pančevo sre 22.09.2021.
Usluga dovođenja u ispravno stanje pp NPP-30 VP 2084 Beograd Vojna pošta 2084 Beograd sre 22.09.2021.
Usluge servisiranja i održavanja voznog parka, 029/2021 Zdravstveni centar Negotin sre 22.09.2021.
Usluge posebnog linijskog prevoza učenika, 2/2021 OŠ VUK KARADŽIĆ SURDULICA sre 22.09.2021.