Obavezno osiguranje vozila, 6759 JP Standard Jagodina pon 19.10.2020.
osiguranje imovine i zaposlenih, 10/2020 Specijalna bolnica Čigota Zlatibor pon 19.10.2020.
Usluge osiguranja, JN 007/20-1 Zdravstveni centar Negotin pon 19.10.2020.
Osiguranje umetnickih dela, 31/2020 Filozofski fakultet Novi Sad pon 19.10.2020.