Pojmovi za pretragu
Grupa
Teritorije
Datum objave

Od

Do

 
Prodaja pokretnosti dužnika-Kotlovi za grejanje, aparat za vodu, pumpa za fontanu ističe: čet 23.12.2021. | objavljen: pon 29.11.2021.
Prodaja pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole-garderoba i obuća ističe: čet 02.12.2021. | objavljen: pon 29.11.2021. Poreska uprava Srbije
Prodaja pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole-teretno motorno vozilo marke Mercedes model 1320 L ističe: čet 02.12.2021. | objavljen: pon 29.11.2021. Ministarstvo finansija Republike Srbije, Poreska uprava, Regionalni centar Kragujevac, Filijala Novi Pazar
Prodaja nepokrentosti-poslovni prostor Vardarska 1B, Novi Sad ističe: čet 09.12.2021. | objavljen: pon 29.11.2021. Ream doo, Komercijalne banke AD Beograd
Prodaja nepokretne imovine izvršnog dužnika-njive u KO Lučina ističe: uto 21.12.2021. | objavljen: pon 29.11.2021. Osnovni sud Kruševac
Prodaja nepokretne imovine izvršnog dužnika-stanovi u KO Novi Sad ističe: čet 23.12.2021. | objavljen: pon 29.11.2021. Komora izvšitelja Republike Srbije
Prodaja nepokrtetne imovine izvršnog dužnika-poljoprivredno zemljište u KO Donji Ljubeš ističe: sub 25.12.2021. | objavljen: pon 29.11.2021. Osnovni sud Kruševac
Prodaja nepokretnosti-Objekat u Prokuplju ističe: čet 23.12.2021. | objavljen: pon 29.11.2021.
Javni oglas radi prodaje nepokretnosti putem prikupljanja pisanih ponuda-stambena zgrada u Baje Pivljanina ističe: čet 09.12.2021. | objavljen: pon 29.11.2021. REAM i Komercijalna banka ad Beograd
Prodaja pokretne imovine izvršnog dužnika-traktor marke IMT-533 ističe: uto 28.12.2021. | objavljen: pon 29.11.2021. Komora izvšitelja Republike Srbije