Nabavka goriva za službena vozila, 6/2021 DZ Bela Crkva sub 19.06.2021.
Nabavka električne energije, 3/21 HEMIJSKO-PREHRAMBENA TEHNOLOŠKA ŠKOLA BEOGRAD sub 19.06.2021.
Elektrčna energija, 15/21 JKP Gradska čistoća Novi Pazar sub 19.06.2021.
Nabavka električne energije, JN 1/2021 Turističko-sportska organizacija Despotovac sub 19.06.2021.
Remont i revizija trafostanica, 26.1/21 Energetika d.o.o. Kragujevac sub 19.06.2021.