(Nabavka male vrednosti) Nabavka peleta za grejanje P.U. Dragica Lalović, Bela Palanka pon 26.10.2020.
Metalizacija kućišta i radnog kola ventilatora bloka A6 TENT-A-JN 1339/2020 (3000/0322/2020) Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije Beograd, Ogranak TENT pon 26.10.2020.
Interventno održavanje 110 i 6kV postrojenja-TE Kolubara-JN 614/2020 (3000/0237/2020) Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije Beograd, Ogranak TENT pon 26.10.2020.
Održavanje 110, 35 i 6kV postrojenja-TE Kolubara-JN 534/2020 (3000/0464/2020) Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije Beograd, Ogranak TENT pon 26.10.2020.