Pojmovi za pretragu
Teritorije
Datum objave

Od

Do

 
(prethodno obaveštenje) Nabavka i ugradnja postrojenja i opreme za energetsku sanaciju/rekonstrukciju objekata u Paraćinu, Kruševcu i Užicu ističe: sub 19.10.2019. | objavljen: čet 19.09.2019. Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije i Državni sekretarijat za ekonomske poslove Švajcarske konfederacije
(prethodno obaveštenje) Supply and installation of plant and equipment for energy efficiency rehabilitation / reconstruction of buildings in Paraćin, Kruševac and Užice ističe: sub 19.10.2019. | objavljen: čet 19.09.2019. Ministry of Mining and Energy and State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation
(prethodno obaveštenje) Nabavka medicinskih pomagala koja se izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ističe: čet 17.10.2019. | objavljen: uto 17.09.2019. APOTEKARSKA USTANOVA ZAJEČAR
(prethodno obaveštenje) Nabavka lekova sa liste D koja se izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ističe: čet 17.10.2019. | objavljen: uto 17.09.2019. APOTEKARSKA USTANOVA ZAJEČAR
(prethodno obaveštenje) Dijagnostički agensi i reagensi za elektroforezu ističe: čet 17.10.2019. | objavljen: uto 17.09.2019. Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika
(prethodno obaveštenje) Dijagnostički materijal ističe: čet 17.10.2019. | objavljen: uto 17.09.2019. Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika
(prethodno obaveštenje) Nabavka i radovi na zameni kontejnera na GP Vatin-objekti inspekcije ističe: sub 21.09.2019. | objavljen: pet 13.09.2019. RDZI Direkcija za imovinu Republike Srbije Beograd
(prethodno obaveštenje) Nabavka usluga stručnog nadzora nad radovima na izgradnji montažno-demontažnog objekta kontejnerskog tipa na GP Batrovci ističe: sub 21.09.2019. | objavljen: pet 13.09.2019. RDZI Direkcija za imovinu Republike Srbije Beograd
(prethodno obaveštenje) Kupovina hleba i kora za pitu za potrebe predškolskih ustanova grada Beograda ističe: sub 21.09.2019. | objavljen: pet 13.09.2019. Grad Beograd - Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu Beograd