Pojmovi za pretragu
Grupa
Teritorije
Datum objave

Od

Do

Javni oglas o sprovođenju postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Novog Sada i to građevinske parcele broj 428/38 KO Kać, u površini od 880,00m2, u ulici Stefana Nemanje u Kaću, radi izgradnje objekta za porodično stanovanje ističe: sre 09.09.2020. | objavljen: sre 12.08.2020. Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije Novi Sad - Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije Novi Sad
ističe: sre 09.09.2020. | objavljen: sre 12.08.2020. Javni oglas o sprovođenju postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Novog Sada i to građevinske parcele broj 428/39 KO Kać, u površini od 868,00m2, u ulici Stefana Nemanje u Kaću, radi izgradnje objekta za porodično stanovanje
Otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci u KO Šimanovci ističe: pet 04.09.2020. | objavljen: pet 07.08.2020. JKP Putevi opštine Pećinci
Otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini radi izgradnje ističe: sre 09.09.2020. | objavljen: čet 06.08.2020. Grad Šabac
Otuđenje nepokretnosti u javnoj svojini-zemljišta na KO Strmovo ističe: pon 31.08.2020. | objavljen: sre 29.07.2020. Opština Bajina Bašta
Otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Negotin i to: kp.br. 1/6, u K.O.: Negotin ističe: pon 31.08.2020. | objavljen: sre 29.07.2020. Opština Negotin
Otuđenje građevinskog zemljišta (zemljište) u javnoj svojini grada Subotice radi izgradnje ističe: sre 02.09.2020. | objavljen: pet 17.07.2020. Grad Subotica