Izvor: eKapija | Petak, 04.09.2009.| 15:30
Izdvojite članak Odštampajte vest

"DOB & DRA Group" - Upravljanje opasnim otpadom

Preduzeće "DOB & DRA Group" obavlja poslove iz oblasti posredovanja i konsaltinga za upravljanje opasnim otpadima, kao i delatnostima zaštite životne sredine, čuvanja/skladištenja i izvoza opasnih materija. Nastanak preduzeća je rezultat višegodišnjeg izučavanja problema zaštite životne sredine. Sam razvoj preduzeća je baziran na poslovima i organizaciji uklanjanja opasnih otpada, njegovom pravilnom obeležavanju, privremenom skladištenju i konačnom tretmanu. Integrišući rad stručnih naučnih i obrazovnih ustanova u Srbiji sa sličnim međunarodnim organizacijama žele i rade na projektima i programima zaštite životne sredine i očuvanja prirode.

Cilj

Osnovni cilj je efikasno sprovođenje politike zaštite životne sredine i unapređivanje i podsticanje svesti svim građanima, a generatorima otpada pomoći u rešavanju problema skladištenja i tretmana opasnih otpada.

- Vršimo predavanja i stručne edukacije na raznim seminarima, izlažući i promovišući ideje o unapređivanju zaštite životne sredine. Populacija i ciljna grupa kojoj je dragocena i poželjna pomoć u podizanju i unapređivanju svesti i kulture jesu deca predškolskog i školskog uzrasta, kao posebna grupa su veliki generatori opasnih otpada i na kraju svi građani u cilju povećanja nivoa svesti,a posebno promena stava prema otpadu kao jednom od segmenata zaštite životne sredine - kažu u firmi "DOB & DRA Group".

Izrada izveštaja i radnih upustava

Angažovanjem tima stručnjaka iz pojedinih oblasti, firma premošćuje jaz između klijenata i brojnih zahteva koje nalaže domaća i međunarodna legislativa, trudeći se da dokumenti ne budu samo zadovoljavanje tražene forme, već koristan izvor informacija koji će, ne samo olakšati svakodnevni rad, već i poslužiti kao osnova za poboljšanje sistema upravljanja zaštitom životne sredine.

- Kombinacijom sadržaja, forme i stila trudimo se da ovi dokumenti imaju i značajnu edukativnu funkciju.

Unapređenje protivpožarne zaštite

Stanje životne sredine u velikoj meri zavisi od opšte bezbednosti, pa je protivpožarna zaštita usko povezana sa sistemom zaštite životne sredine.

- Naše aktivnosti obuhvataju konsultantske aktivnosti po pitanju protivpožarne zaštite, izradu Pravilnika zaštite od požara, Planova zaštite od požara sa operativnom kartom, teorijsku i praktičnu obuku radnika po pitanju protivpožarne zaštite, kao i pomoć pri nabavci protivpožarne opreme - navedeno je u saopštenju.

"DOB & DRA Group" i edukacija

"DOB & DRA Group" se, u cilju podizanja svesti stanovništva po pitanju zaštite životne sredine, bavi edukativnim aktivnostima – predavanjima iz oblasti pravilnog upravljanja opasnim otpadom, načinima poboljšanja sistema upravljanja životnom sredinom, uticajem opasnih supstanci koje se koriste u procesu proizvodnje, itd.

Cilj ovakvih aktivnosti je da zaposleni koji na posredan ili neposredan način dolaze u kontakt sa opasnim supstancama i učestvuju u stvaranju opasnog otpada, na što bolji način budu upoznati, kako sa kompletnim procesom pravilnog rukovanja opasnim supstancama i zbrinjavanja opasnog otpada, tako i sa opasnostima koje nepravilno postupanje može imati na životnu sredinu.

Ove teme se obrađuju sa ekološkog, zdravstvenog i pravnog aspekta, sa akcentom na odgovornost pojedina u sistemu upravljanja opasnim otpadom.

"DOB & DRA Group" i saradnja

Preduzeće "DOB&DRA Group" sarađuje sa pojedincima i ustanovama kojima je delatnost bavljenje opasnim otpadom.

- Potpisanim protokolima o saradnji, naše ideje i zamisli promovisali smo u zemlji i inostranstvu. Naš moto za saradnju jeste približavanje svim strategijama iz oblasti upravljanja otpadom kroz partnerski odnos sa lokalnim samoupravama, pokrajinskim sekretarijatima, do institucija na republičkom nivou. Mi smo za uspostavu hijerarhijskih odnosa u upravljanju otpadom, gde bi se znale tačne i precizne odredbe za postupanje sa opasnim otpadima. Ovakva saradnja između države i generatora otpada u širem smislu te reči dovela bi definisanog cilja, a to je smanjenje otpada van institucionalne kontrole i posebno smanjenja količine opasnih otpada.

- Smatramo da jedna sveobuhvatna saradnja pruža velike mogućnosti sticanja znanja i razmene iskustava. Preduzeće intenzivno sarađuje sa velikim postrojenjima za uništavanje opasnog otpada na teritoriji EU, koja poseduju ljudske i tehničke kapacitete za obavljanje izuzetno složenih radnji uništavanja opasnih otpada. Sa tim preduzećima razmenjujemo iskustva u upravljanju otpadnim materijama, pravilnom pakovanju i razvrstavanju - kažu u tom preduzeću.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.