Radovi potražnja
ISTIČE: 22.12.2022.

Rekonstrukcija,sanacija i izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže, 35/2022

Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju (sektorski naručilac)
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma
Ispravka - obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama
Javni poziv - sektorski narucilac
Rekonstrukcija,sanacija i izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže
Rekonstrukcija,sanacija i izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže
19.12.2022.


Naručilac:JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA JP, ZRENJANIN, Zrenjanin
Naziv nabavke:Rekonstrukcija,sanacija i izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže
Referentni broj:35/2022
Procenjena vrednost:60.000.000 RSD
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Vrsta predmeta:Radovi
Rok za prijavu:22.12.2022.
Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
30.11.2022.
19.597.000 RSD
18.11.2022.
19.597.000 RSD