Radovi potražnja
ISTIČE: 06.04.2017.

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI SINAGOGE


NARUČILAC:
Grad Subotica
IZVOR:
OBJAVLJEN: 06.03.2017.
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: GRAD SUBOTICA
Matični broj: 08070695
PIB: 100444843
Država: SRBIJA
Opština: SUBOTICA
Mesto: Subotica
Delatnost: Delatnost državnih organa
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Organ jedinice lokalne samouprave
Kategorija: gradska i opštinska uprava
Kontakt osoba: Tonković Dragan
Kontakt telefon: 024/636 128
Prethodno obaveštenje -- Ne postoje prethodna obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Predmet postavljanje krovnih konstrukcija i krovni radovi
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije