Bez obnove Njegoševe kapele Bez obnove Njegoševe kapele Utorak 17.07.2012.