Izvor: eKapija | Petak, 15.10.2021.| 12::20
Izdvojite članak Odštampajte vest

KAKO POSTATI I OSTATI DOBAR MENADŽER - Praktične tehnike za povećanje efektivnosti i efikasnosti u radu sa timom

Organizator: Privredna komora Srbije

19.10.2021 , Kneza Miloša 12 , Beograd
(Foto: Matej Kastelic/shutterstock.com)

U poslu je mnogo šefova, a malo pravih lidera. I dok su prvi orijentisani na formu (poziciju, titulu) i traže svoja prava, drugi su usmereni na dostignuća, rezultate, misije i više ciljeve. Pravi menadžeri -  lideri su orijentisani na odgovornost, a ne na svoja prava. Oni drastično mogu da promene kvalitet i produktivnost jedne organizacije.

Teme treninga:

    • MODUL 1: Menadžment – izazovi, zamke i ispravna percepcija

    • Izazovi u karijeri menadžera

    • Put transformacije od izvršioca do menadžera - vođe tima

    • Pet osnovnih funkcija menadžmenta (planiranje, kadrovanje, obuka, rukovođenje, ocenjivanje)

    • 4 nivoa menadžmenta

    • MODUL 2: Kako efikasno razvijati i usmeravati tim saradnika

    • Kako prepoznati različite profile saradnika i znati šta ih pokreće

    • Kako efikasno raditi na njihovom razvoju

    • Praktične tehnike za uspešno vođenje ljudi

    • Menadžerske zamke i kako ih izbeći

    • MODUL 3: Ključni menadžerski alati za efikasno vođenje tima

    • Veština vođenja sastanaka kao važan menadžerski alat

    • Kako održati produktivan sastanak sa timom

    • Delegiranje – ključni alat menadžera za povećanje efikasnosti

    • Tehnike uspešnog delegiranja

    • MODUL 4: Efikasan menadžment koji kreira praktične rezultate i povećava profitabilnost

    • Menadžer je osoba koja mora da donosi veliki  broj odluka

    • Kako doneti ispravnu odluku i upravljati njome

    • Kako efikasno motivisati tim neformalnim metodama

Cilj seminara:

    • Pojačati menadžerske kompetencije svakog rukovodioca

    • Usvojiti efikasne tehnike za motivaciju saradnika

    • Osposobiti se za bolju procenu i vođenje razgovora u procesu selekcije i regrutacije

    • Uspostaviti efikasne tehnike i alate za delegiranje zadataka

    • Bolje upravljanje sopstvenim prioritetima i vremenom

    • Ovladati veštinama efikasnog vođenja sastanka sa timom

    • Kako od grupe preko tima doći do harmonizovane ekipe-razvoj timova

    • Kako efikasno pratiti i meriti rezultate tima

    • Kako poboljšati kvalitet međuljudskih odnosa i povećati stepen lojalnosti

    • Kreiranje pravednih sistema nagrađivanja i objektivnih kriterijuma

    • Razumevanje različitih uloga i odgovornosti menadžera i lidera

    • Evolucija menadžera u lidera

Seminar je namenjen:

    • Menadžerima i rukovodiocima sektora

    • Vlasnicima preduzeća

    • Direktorima kompanija

    • Svima onima koji rade sa ljudima i imaju zadatak da ih motivišu i razvijaju njihov potencijal

PREDAVAČ:

Dragiša Ristovski (D. R. Gilbert)

    • poslovni konsultant i trener sa više od 25 godina iskustva. U toku svoje karijere je radio više od 3000 obuka, predavanja i treninga. Oblasti njegove ekspertize su prodaja, pregovaranje, liderstvo i motivacija zaposlenih, 

    • Osnivač i vlasnik je D. R. Gilbert group,

    • Autor je 17 knjiga sa dominantnim temama poslovne izvrsnosti i efikasnosti a neke od njih su prevedene na više jezika, 

    • Kreator je preko 20 autorskih programa za unapređenje poslovanja kao i jedinstvene metodologije „algoritma uticaja“ i poslovne filozofije-poslovanja sa svrhom;

Kotizacija:

20.000,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Polaznici dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama, kao i sertifikat o odslušanom seminaru

Poslovna akademija PKS, Tel: (+381 11) 3304 570; 3300 946;

marija.boskovic@pks.rs;  edukacija@pks.rs / http://akademijapks.rs/