Izvor: eKapija | Četvrtak, 07.03.2019.| 15:11
Izdvojite članak Odštampajte vest

Bezbednost poslovnih informacionih sistema- seminar radionica


Organizator: Privredna komora Srbije
28.03-18.04.2019, Beograd


(Foto: Den Rise/shutterstock.com)

Trajanje obuke – 4 dana:

28. mart 2019.

4. april 2019.

11. april 2019.

18. april 2019.

- od 9.30 do 16.30 -

Privredna komora Srbije, Beograd, Kneza Miloša 12,

sala na međuspratu


Obuka se sastoji od 5 modula:

POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI:

• Osnovni koncepti IS

• Arhitektura IS

• Tipovi IS

• Osnove modelovanja IS i BP

• Data warehouse (Skladišta podataka)

• OLAP kocke

• Otkrivanje znanja i data mining

INFORMACIONA BEZBEDNOST I DIGITALNA FORENZIKA

• Uvod u zaštitu informacija

• Mehanizmi za sprovođenje servisa bezbednosti

• Pravilna primena u savremenim poslovnim sistemima

• Računarske zloupotrebe-incidenti

• Forenzički izvori podataka i digitalni dokazi

• Napredna forenzika – primena veštačke inteligencije

• Antiforenzika

ZAŠTITA I BEZBEDNOST POSLOVNIH INFORMACIONIH SISTEMA

• Mrežna arhitektura informacionog sistema

• Sistemi za detekciju napada

• Sistemi za sprečavanje napada

• Zaštita računarske mreže na nivou hardvera i softvera

• Dobro poznati napadi

• Zaštita veb servisa i aplikacija

• Socijalni inženjering

ZAŠTITA MREŽNIH KOMUNIKACIONIH KANALA U INFORMACIONIM SISTEMIMA

• Uvod u funkcionalnost savremenih računarskih mreža;

• Uvod u praćenje saobraćanja u savremenim računarskim mrežama; Korisni alati za praćenje i upravljanje paketima podataka na mreži;

• Zaštita žičnih i bežičnih mreža, demonstrativni prikaz konfiguracije bežične mreže;

• Nadzor i upravljanje računarskom mrežom na primeru Nagios i Cacti rešenja;

• Zaštita lokalnih računarskih mreža uz pomoć Windows Server komponenata kao što su Active Directory, Group Policy, VPN, Remote Desktop Service, Backup Service, Data Protection Management;

• Tipovi RAID načina konfigurisanja i postavki diskova u računaru;

• Uvod u konfiguraciju Firewall sistema (Next-generation firewall - GFW);

• Uvod u konfiguraciju Proxy servera;

• Detaljno objašnjenje SSL i TLS sertifikata, kao i IPS/IDS sistema;

• Osnovna konfiguracija Mikrotik mrežnih uređaja i upoznavanje sa načinom njihovog pravilnog konfigurisanja.

ULOGA I FUNKCIONISANJE INFORMACIONE BEZBEDNOSTI U SAVREMENIM POSLOVNIM OKRUŽENJIMA

• Trendovi pretnji i mere zaštite

• Potrebe malih i srednjih preduzeća

• Bezbednosni standardi i zakonska regulativa

• Prikupljanje i analiza podataka relevantnih za bezbednost

• Upravljanje incidentima

• Koordinacija aktivnosti

• Interna i eksterna komunikacija

• Izveštavanje

• Merenje efikasnosti

Cilj obuke je upoznavanje polaznika sa savremenim poslovnim informacionim sistemima i relacionim bazama podataka, kao i osnovnim konceptima, arhitekturom i tipovima informacionih sistema.

Obuka obuhvata savladavanje osnovnih servisa zaštite informacija: tajnost, integritet, autentifikacija i digitalni potpis. Definišu se apsolutno i praktično različiti tipovi šifarskih sistema. Prikazuju se savremeni algoritmi za šifrovanje i pravilna upotreba šifarskih ključeva.

Polaznici će biti osposobljeni da samostalno procenjuju kvalitet kriptografskih rešenja i da razumeju njihovo mesto i ulogu u savremenim poslovnim aplikacijama.

Obuka obuhvata upoznavanje polaznika sa zaštitom savremenih poslovnih informacionih sistema od mogućih napada i upoznavanje sa mehanizmima zaštite, kao i upoznavanje polaznika sa najsavremenijim protokolima i alatima koji se koriste za zaštitu računarskih mreža.

Polaznici će se upoznati sa pozicijom i svrhom informacione bezbednosti u poslovnim okruženjima i unaprediti znanje o najčešćim aktivnostima u okviru sistema za upravljanje informacionom bezbednošću.

PREDAVAČI:

Prof. dr Saša Adamović,

Doc. dr Dalibor Radovanović,

MSc. Nikola Savanović,

dipl. ing. Miloš Mravik

Tiodor Jovović, CISSP, MBCI

Seminar je namenjen zaposlenima odgovornim za bezbednost informacionih sistema (ISO), menadžerima bezbednosti informacionih sistema (CISO), kao i svima ostalim koji žele da se upoznaju ili unaprede svoja znanja iz oblasti bezbednosti informacionih sistema

Način rada:

Radionica će biti realizovana u formi predavanja sa praktičnim demonstracijama i studijama slučaja. Rad sa grupom na dnevnom nivou iznosi 8 časova, ukupno 32 časa obuke.

Kotizacija: 54.000,00 po učesniku (bez PDV-a)

Polaznici dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama, kao i sertifikat PKS o odslušanom seminaru

Privredna komora Srbije, Tel: (+381 11) 41 49 496; 3300 946;

sasa.kindjic@pks.rs; edukacija@pks.rs / www.pks.rs

Prijava