Nabavka opreme za akviziciju EEG signala, 14/20 ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU uto 27.10.2020.
Računari i računarska oprema, 40-opd-2020 Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu uto 27.10.2020.
Računarska oprema, 7/2020 Fakultet inženjerskih nauka Kragujevac uto 27.10.2020.
Računarska oprema, 4/2020 OŠ Zdravko Gložanski, Bečej uto 27.10.2020.