I Čileanci merkaju RTB "Bor" I Čileanci merkaju RTB "Bor" Utorak 18.07.2006.