NavMenu

Novo u ponudi - EP PALETARI

ISTIČE: 20.01.2024.
PodeliKompanija BIROTEHNA d.o.o. Smederevo, osnovana je 1984. godine, sa sedištem u Smederevu.


Osnovna delatnost nam je proizvodnja, uvoz, prodaja, servis, kontrolisanje i overavanje (baždarenje) i etaloniranje vaga i tegova.


U prethodnoj godini smo postali partneri sa kompanijama RAVAS Holandija u oblasti mobilnih merila mase, kao i sa EP Equipment Kina - svetskim liderom u proizvodnji Li-Ion paletara, stakera i viljuškara.


OVDE možete pogledati ponudu električnih paletara, stakera i viljuškara.

Pogledajte ponude po grupama:
Precizna mehanika i optika
Trgovinski centri, hipermarketi, supermarketi
Robne kuće
Pijace
Trgovinske radnje
Otkupne stanice
Kiosci
Viljuškari i skladišna oprema
Kancelarijske mašine, oprema i materijal osim kompjutera, štampača i nameštaja
Toneri za foto kopir aparate
Toneri za laserske štampače i faks mašine
Toneri za fotokopir mašine
Toneri za Centre za obradu podataka i Istraživačke centre
Kertridži s mastilom
Trake za štampače
Papir za fotokopiranje ili kserografički papir
Papir za fotokopiranje
Samokopirajući papir
Papir za umnožavanje
Laserski štampači
Štampači sa mastilom, inkjet
Toneri za printere
Elektrodistributivna i kontrolna oprema (elektro)
Medicinska oprema i materijal
Kardiovaskularni uređaji
Tenziometri
Operaciona oprema
Hirurški instrumenti
Laboratorijska i merna oprema
Merni instrumenti
Tegovi za baždarenje
Merni instrumenti, brojila
Aparati za proveru i testiranje
Mikroskopi
Elektronski mikroskopi
Mikroskopi za električno skeniranje
Prenosivi električni mikroskopi
Jonski i monookularni mikroskopi
Monokularni mikroskopi
Zamenjive cevi laboratorijskog mikroskopa
Aparati za fotografske laboratorije
Fotografski uveličavači
Aparati i oprema za razvijanje filma
Aparati za domaćinstvo
Vage
Uređaji za merenje
Laboratorijske centrifuge i pomoćna oprema
Održavanje fotokopir mašina
Popravka i održavanje aparata za merenje, testiranje i proveru
Popravka i održavanje aparata za merenje
Popravka i održavanje precizne opreme i mehanike
Kalibracione usluge, kalibracija
Tehnička provera ili testiranja materijala u inženjerstvu