UDRUŽENJE VODOVODI REPUBLIKE SRPSKE Istočno Sarajevo


Micro company
Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
Osnivači Udruženja "Vodovodi Republike srpske" su vodovodna preduzeća sa područja Republike Srpske, koja su pristupila kao osnivači.

Naziv Udruženja je "VODOVODI REPUBLIKE SRPSKE"

Sjedište udruženja je u Istočnom Sarajevu u ulici Stefana Nemanje br. 13

Udruženje ima svojstvo pravnog lica i upisano je u registar Udruženja, pod brojem F-1-3104/08

Udruženje ima svoj znak u obliku stilizovane kapljice vode, nijansirane u plavoj boji

Ciljevi Udruženja su unapređenje djelatnosti, zbog koga je i osnovano i to:

razvoj i unapređenje rada preduzeća u oblasti sakupljanja, prečišćavanja i distribucije vode za piće i odvođenje iskorišćenih voda
konsalting i menadžment poslovi
organizacija stručnih skupova, savjetovanja, seminari i posjete proizvođačima opreme iz oblasti vodovoda i kanalizacije
izdavanje časopisa i biltena Udruženja

Organi Udruženja su:

Skupština Udruženja
Upravni odbor Udruženja
Generalni sekretar Udruženja