Georad Drmno


Small company
Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
Izrada projekata, elaborata, studija, programa iz oblasti geoloških, hidrogeoloških i geotehničkih istraživanja.
Izrada geološkog i hidrodinamičkog modela kao osnove za savremena projektovanja rudnih ležišta, otvaranje izvorišta za vodosnabdevanje gradova i naselja i odvodnjavanje kopova.
Izrada skraćenih hemijskih analiza uglja kao i ispitivanje uzoraka tla u geomehaničkoj laboratoriji.
Izvođenje svih vrsta strukturnih, hidrogeoloških i geomehaničkih bušotina u cilju istraživanja metalnih i nemetalnih mineralnih sirovina, istraživanje i proučavanje podzemnih voda za vodosnabdevanje naselja i gradova.
Inženjersko-geološka istraživanja terena radi izgradnje građevinskih i rudarskih objekata i proračuna stabilnosti etažnih i završnih kosina na kopovima.
Bušenje drenažnih bunara za odvodnjavanje kopova, kao i bunara za vodosnabdevanje.
Elektromašinsko opremanje bunara dubinskim pumpama, potisnim i odvodnim cevovodima elektropovezivanjem i puštanjem u eksploataciju.
Montaža i demontaža magistralnih odvodnih i potisnih cevovoda Ø200-1500 mm sa postavljanjem ulivnih šahti.
Odvodnjavanje kopova i zemljišta.
Servisiranje i održavanje bušaćih garnitura, prateće mehanizacije kao i izrada novih proizvoda (filter tipa „Gavrilko“, pijezometarskih filtera, kape itd.).
Održavanje i remont dubinskih kao i centrifugalnih pumpi za površinsko odvodnjavanje.