UVODNIK

Najveći kapital jedne firme su njeni zaposleni, a svaki poslodavac zna koliko je pažnje i vremena potrebno uložiti da se pronađe kvalitetan, odgovoran i motivisan radnik koji kompaniju doživljava kao svoju. Zato su poslovi selekcije i regrutacije, praćenje radnog učinka, obuka i trening zaposlenih, kao i uspostavljanje sistema nagrađivanja i upravljanja talentima među najkompleksnijim i zahtevaju širok spektar znanja.