Tema nedelje
Kvalitetan kadar - investicija za budućnost
Najveći kapital jedne firme su njeni zaposleni, a svaki poslodavac zna koliko je pažnje i vremena potrebno uložiti da se pronađe kvalitetan, odgovoran i motivisan radnik koji kompaniju doživljava kao svoju. Zato su poslovi selekcije i regrutacije, praćenje radnog učinka, obuka i trening zaposlenih, kao i uspostavljanje sistema nagrađivanja i upravljanja talentima među najkompleksnijim i zahtevaju širok spektar znanja.
Pametno upravljanje kadrovima
HR agencije preuzimaju ulogu upravljanja ljudskim resursima - Eksperti za selekciju i regrutaciju radnika među najtraženijim kadrovima

HR agencije preuzimaju ulogu upravljanja ljudskim resursima - Eksperti za selekciju i regrutaciju radnika među najtraženijim kadrovima

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević najavio je izmene Zakona o radu za 2020. godinu, kao i donošenje zakona o sezonskom zapošljavanju i izmene Zakona o zapošljavanju stranaca i Zakona o štrajku. Istovremeno je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović obavestio javnost da je javna rasprava o nacrtu... više

Ljudi kao najvredniji resurs
Montop HRS razvio sopstveni model autsorsinga - Glavni benefiti veća efikasnost kompanija i manja fluktuacija radnika
Montop HRS razvio sopstveni model autsorsinga - Glavni benefiti veća efikasnost kompanija i manja fluktuacija radnika

Iako je nezaposlenost i dalje veliki problem građana Srbije, privredni trendovi ukazuju na to da bi uskoro broj radnika koji čekaju na zaposlenje mogao biti značajno smanjen, primenom savremenih modela poslovanja i potrage za kadrovima. Jedan od... više

Rad na lizing sve prisutniji u Srbiji - Novi zakon u pripremi, sindikati traže jednaka prava za sve radnike
Rad na lizing sve prisutniji u Srbiji - Novi zakon u pripremi, sindikati traže jednaka prava za sve radnike

Iako aktuelna zakonska regulativa ne zabranjuje, ali ni ne definiše preciznije takozvani "rad na lizing", odnosno ustupanje ljudskih resursa, prema nekim procenama bar 60.000 radnika u Srbiji angažovano je upravo na taj način. Takav oblik rada... više