Tema nedelje
Za pametne poslovne odluke - Kako smanjiti i kontrolisati rizik u finansijskim transakcijama
Vlasniku kompanije koji počinje saradnju sa novom firmom ili investitoru zainteresovanom za ulaganje u neko preduzeće u Srbiji nije lako da donese odluku kome da poveri analizu finansija. S obzirom na to da je ovaj segment poslovanja veoma kompleksan, pomoć se može potražiti na nekoliko adresa - od Agencije za privredne registre, preko banaka, do revizorskih i mnoštva konsultantskih kuća.
Pametno upravljanje rizikom u finansijama
Javno dostupni podaci, društvene mreže, internet pretraživači - Kako proveriti poslovne partnere i smanjiti poslovni rizik?

Javno dostupni podaci, društvene mreže, internet pretraživači - Kako proveriti poslovne partnere i smanjiti poslovni rizik?

Računi oko 50.000 aktivnih privrednih subjekata u Srbiji su u blokadi, likvidnost privrede je i dalje vodeći problem, a već godinama u biznis krugovima se ustalila rečenica – "Nije teško prodati, teško je naplatiti". Bez poverenja, ekonomija teško može funkcionisati, a u našem sistemu neplaćanja, finansijske nediscipline i... više

Reč struke
DUE DILIGENCE: Koja su ključna pitanja za zaštitu interesa investitora?
DUE DILIGENCE: Koja su ključna pitanja za zaštitu interesa investitora?

Rizik – njegovo detektovanje, smanjenje i kontrola – jeste ključni pojam, kojim se detaljno bavi advokat u svakoj transakciji. Postupak due diligence predmeta kupovine (bilo da se radi o nepokretnostima, poslovanju, privrednom društvu) jeste... više

Đorđe Živanović, direktor kompanije COFACE - Procena rizika uz pomoć najveće baze podataka
Đorđe Živanović, direktor kompanije COFACE - Procena rizika uz pomoć najveće baze podataka

COFACE u Srbiji postoji od 2007. godine, a dve osnovne delatnosti kompanije su naplata potraživanja i analiza finansijskih izveštaja preduzeća. Sama usluga naplate potraživanja bazirana je na jednom veoma specifičnom principu "no win – no... više

Uloga osiguranja u pametnim poslovnim odlukama
Uloga osiguranja u pametnim poslovnim odlukama

Pre pet godina centralnu Evropu pogodio je talas velikih poplava, a šteta po imovinu merila se desetinama milijardi evra. Dobar deo pokriven je iz fondova osiguravajućih kuća, koje su na ime odštete isplatile privredi i građanima čak 57... više