Izdvojite članak Odštampajte vest
Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak

Kako stvoriti nepromenljivu istinu u digitalnom svetu?

Blockchain je aktuelna tema u poslovnom svetu, koja se najčešće spominje u kontekstu bitcoina i drugih kriptovaluta. Ali blockchain je mnogo više od toga - osim finansijskih transakcija, blockchain ima moć da transformiše najrazličitije segmente poslovanja, pa i svakodnevnog života. Reč je o tehnologiji čija glavna prednost, činjenica da je imuna na prevaru, otvara priliku da mnoge transakcije iz papirnog oblika bezbedno prebacimo u digitalnu sferu. Ili kraće: da konačno i zauvek kažemo zbogom falsifikatima.

Koliko ste puta čuli da je neko manipulisao papirnim dokumentima? Papir, uprkos dugoj i slavnoj istoriji, ima veliku manu: podložan je manipulacijama. Sa druge strane, transformacija papirne dokumentacije u elektronsku donela je brojne prednosti poput jednostavnijeg arhiviranja, manjih troškova administracije i bolje dostupnosti informacija, ali i izazove kao što su problem duple potrošnje (double spending problem) i dokazivanje izvornosti dokumenta (digitalni original). Korisnici elektronskih dokumenata su često u nedoumici imaju li pred sobom važeću verziju dokumenta, da li su transakcije zaista izvršene, jesu li neki podaci na dokumentaciji menjani.

Lakoća kojom se elektronski dokumenti mogu modifikovati je veliki problem, naročito u oblastima gde tradicionalno postoji rizik od malverzacija kao što su pravo intelektualne svojine, pravo vlasništva i finansijske transakcije. Čak i u digitalnoj reinkarnaciji, papir trpi sve. Pitanje je: kako iskoristiti tehnološke mogućnosti za stvaranje digitalnog sveta u kome postoji samo jedna, nepromenljiva verzija istine?


Svet bez papira, posrednika i ljudske greške

Koliko juče, mehanizmi za upravljanje elektronskim podacima i transakcijama nisu bili u potpunosti usklađeni sa zahtevima digitalne ekonomije. A onda je na scenu stupio blockchain. Tehnologija u srcu bitcoina se pokazala idealnom i za druge scenarije koji podrazumevaju razmenu digitalnih dobara, i omogućila nam da zamislimo svet u kome su svaki ugovor, svaki proces, transakcija i informacija zaštićeni od modifikacija, brisanja i zaborava.

U tom svetu svaka interakcija koja se desila među učesnicima se trajno beleži zahvaljujući blockchainu i distribuiranoj legder tehnologiji (tehnologija distribuirane nepromenljive knjige), eliminišući mogućnost skrivenih izmena.

Na mreži koja automatski verifikuje svaku transakciju, gde su potpisi kriptografski a podaci decentralizovani i obezbeđeni na neodređeno vreme, i gde se mogu postaviti samoizvršujući ugovori i dogovori, više nema potrebe za posrednicima. Svi učesnici u procesima konačno mogu da korespondiraju bez barijera, oslanjajući se na jednu, svima dostupnu verziju istine. Mnogi repetativni manuelni procesi, poput fakturisanja i otpreme, se mogu automatizovati, a ugovori samostalno izvršavati prema merljivim pravilima. Prostora za ljudske greške, sumnju, prevare, malverzacije i korupciju nema, jer za razliku od papira, blockchain ne trpi ništa od toga.


Domaće blockhain rešenje inspirisano svetskim iskustvom

Potencijal blockchaina može se iskoristiti u finansijama, administraciji, logistici, trgovini, prenosu imovinskih prava, kontroli dokumentacije, u obrazovanju ili zdravstvu, ali i za razvoj novih, specijalizovanih rešenja. Kompanije koje su prepoznale mogućnost blockchain tehnologije i širenje novog pristupa upravljanju digitalnim dobrima su spremne da ponude dodatnu vrednost svojim korisnicima. Jedna od takvih kompanija je AIGO, koja je razvila blockchain rešenje za hartije od vrednosti.

Vodeći se svetskim trendovima, a sa ciljem da obezbedi fleksibilne e-usluge pravnim i fizičkim licima u digitalnom okruženju, dizajnirana je platforma za izdavanje, prenos i upravljanje hartijama od vrednosti. Platforma je zasnovana na Oracle Blockchain Cloud platformi, odnosno Hyperledger Fabric privatnom lancu blokova, i omogućava izdavanje i rad sa digitalnim hartijama od vrednosti kao što su e-menice i e-bankarske garancije. Iskustvo finansijskih institucija u Evropskoj uniji pokazalo je da ovakvo rešenje skraćuje proces izdavanja hartija od vrednosti za 50% u poređenju sa izdavanjem papirnih verzija.

Kao kompanija posvećena razvoju inteligentnih rešenja, AIGO teži da napredne tehnološke mogućnosti plasira na domaćem tržištu, dajući time svoj prilog kolektivnoj digitalnoj budućnosti. Sve ukazuje da je ona u znaku sigurnosti i transparentnosti - dokumentacije, interakcija i procesa. Blockchain je tehnologija koja sve ovo omogućava u digitalnom okruženju. To je čini važnim elementom privrednog i društvenog napretka, i zbog toga joj vredi danas posvetiti pažnju iako njeno vreme tek dolazi.

Autor: Anđelko Vizićanin, Team Manager for Business Applications

Celokupan sadržaj biltena možete pogledati OVDE.

Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak