Izdvojite članak Odštampajte vest
Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak

Uloga kompanije SGS u svetskim trendovima logistike i transporta i primena na tržištu Srbije i regiona

(Foto: nattanan726/shutterstock.com)
Već dugi niz godina logistika i transport, kao izuzetno važne privredne oblasti, doprinose da sve ostale delatnosti budu efikasnije i ostvaruju veći profit. Uočeno je da se logističkim procesima može doći do značajnih ušteda i od tog trenutka se ova oblast posmatra drugačije i kompleksnije.

Kao potencijalno dobro mesto za uštede, logistika i transport su na globalnom nivou u poslednjim decenijama doživeli smanjenje cena za nekoliko puta. U tom periodu se smanjivanje cena logističkih i transportnih usluga gledalo na manje sistematičan način i nije se dovoljno pažnje posvećivalo efektima koji će vremenom neminovno doći. Težnja je bila da se što brže privreda prilagodi novim uslovima tržišta i da ponudi što jeftiniji proizvod.

Pri izboru prevoznika, bilo koje vrste transporta, jedini fokus je bila najniža cena kao obično jedini kriterijum. Tokom donošenja odluka ko će biti prevoznik, nije bilo dovoljno svesti da se izabere onaj koji će biti najpovoljniji u širem smislu. Kompetentnost "najeftinijih" logističkih i transportnih kompanija i rizici koji su se javljali doveli su do toga da se kvalitet gotovih proizvoda koji su se prevozili degradira ili neretko i uništi. Nebrojano je primera u svetu da su tako loše odluke dovodile do toga da ozbiljne kompanije na svetskom nivou nesvesno ulaze u ogroman reputacioni rizik neispunjavanjem obaveza da svoj proizvod plasiraju na tržište ili krajnjem kupcu. To je kao po pravilu dovodilo do smanjene tražnje a nakon toga i gubitka tržišta, kupaca pa i bankrota.

Poslednjih godina se na globalnom nivou menja svest proizvođača, a samim tim se i mnoge logističke kompanije prilagođavaju tom trendu i ulažu u svoje znanje i resurse. SGS kao globalna kompanija zauzeo je značajnu ulogu u tim procesima i prepoznat je na tržištu kao nezaobilazna karika u svim segmentima lanaca snabdevanja. Sa aspekta kontrolnog tela, SGS je u svetu a i u Srbiji i okruženju pokrenuo kampanju u cilju promocije i značaja logističkih i transportnih procesa u cilju najpovoljnijeg transporta i usaglašenosti sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda na putu od proizvođača do krajnjeg korisnika.

SGS je ovom promenom svesti i poslovne filozofije postao nezaobilazan partner kako proizvodnim tako i logističkim kompanijama. Želja da te kompanije budu na listi odobrenih isporučilaca proizvoda i logističkih usluga, za bilo koju ozbiljniju organizaciju, bez obzira da li je ona multinacionalna kompanija ili domaća, pokazala je potrebu da dokažu sposobnost da u kontinuitetu isporučuju proizvode i usluge koje od njih traži kupac, njihova zainteresovana strana.

Naši partneri, partneri SGSa su uvideli da uspostavljanje sistemskog pristupa, sa tačno definisanim i delegiranim odgovornostima i ovlašćenjima zaposlenih za sve procese i aktivnosti koje su utvrđene u organizaciji, primenom modela Planiraj - Uradi - Kontroliši - Deluj donosi benefit i prilike za novim poslovima i tržištima. Na taj način, može se upravljati poslovnim rizicima i u kontinuitetu poboljšavati poslovne rezultate. Takođe, na taj način se poboljšava i poslovna kultura i klima u organizacij, a i među poslovnim partnerima.

(SGS laboratorija) SGS Beograd u oblasti edukacije proizvodnih i logističkih kompanija je u kratkom vremenu dala odlične rezultate. Obukama iz oblasti Logistike i Transporta koje su vrlo specifične i zahtevne kao što su npr. TAPA, Upravljanje rizicima u lancima snabdevanja (veza sa ISO 27001, ISO 28001, ISO 31000), CORSIA, ISCC, Lean Six Sigma, Risk management, upravljanje logističkim projektima, na našem tržištu su se pojavile konkurentne kompanije koje su domaće a i svetske u pravom smislu te reči.

U kontekstu uloge SGSa u procesima Logistike i transporta kako u svetu tako i kod nas, neophodno je naglasiti još jedan veoma bitan segment naših kompetencija vezanih za iskustva kompanije kao kontrolnog tela. Ono što svetske kompanije zajedno rade sa SGSom već decenijama u svetu, početkom 21. veka je počelo da se primenjuje i u Srbiji. Kompanije koje su počele sa radom u Srbiji, nastavile su saradnju sa SGSom i na domaćem tržištu a vezano za kontrolu sirovina. Dobri primeri za to su komanije u agri sektoru, sektoru metalurgije i prerade metala, prehrambenoj i ostalim industrijama. SGS kontroliše sirovine pre, za vreme i nakon transporta od i do priozvođača. Kao kontrolno telo, SGS je postalo prepoznatljivo ime za kvalitet, pouzdanost i poverenje.

Logistika i transport su kao i Industrijska proizvodnja od suštinske važnosti za jednu državu, pre svega jer osiguravaju razvoj i primenu novih tehnologija, novih tendencija i znanja. Zajedno sa SGSom time doprinose i razvoju znanja, preduzetničkih veština i konkurentnosti na tržištu.

Vraćajući se na početak priče, svetski trend koji je postao sve više primenljiv i kod nas je da kompanije na sistemski način, zajedno sa SGSom, identifikuju sve potencijane rizike i u oblasti HSE (Health and Safety & Environmental) prilikom izbora najpovoljnije ponude iz oblasti transporta i logistike. Osnovni cilj saradnje je da se osigura da pružanje logističkih usluga bude u skladu sa svim HSE propisima i tehničkim standardima. Na taj način, preventivnim i proaktivnim pristupom osiguravaju se povećanje svesti vezano za zaštitu zdravlja i bezbednosti radnika, smanjenje rizika od negativnog uticaja na životnu sredinu a veoma se vodi računa i o poboljšavanju efikasnosti u procesima upravljanja energetskim bilansom, energetskoj efikasnosti, što direktno doprinosi boljem poslovnom rezultatu.

Zbog toga zaista živi slogan WHEN YOU NEED TO BE SURE - SGS.Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak