Zvuk utiče na ljude - Akustika kao bitan faktor svakog dobrog prostora

Istraživanja su pokazala da ljudi 90% vremena provode u zatvorenom prostoru, pa je veoma važno da okruženje u kome rade ili borave bude prijatno i motivišuće. Iz kompanije Ecophon, Saint-Gobain ukazuju na činjenicu o kojoj možda, jureći za svakodnevnim obavezama, i ne razmišljamo dovoljno - da je akustika prostorije sastavni deo svakog dobrog radnog okruženja, i nude rešenje za sve one koji imaju probleme buke u kancelariji, školi, bolnici, restoranu, domu, lokalu...

Kancelarija je mesto koje tokom radnog dana treba da podrži varijacije različitih aktivnosti; razne vrste sastanaka, video konferencije, timski ili individualni rad.

- Razumevanje govora, obavljanje aktivnosti i kvalitet prostora presudni su za uspešno i dobro radno okruženje. Takođe, važno je obezbediti prostor za intelektualni rad i to tako da se kancelarije otvorenog plana fokusiraju na smanjenje širenja govora, a da u zatvorenim, zasebnim kancelarijama, fokus bude na jasnoći govora - ističe
Duška Grujić, menadžer prodaje Ecophona za Srbiju i Crnu Goru.

Efekat dobre akustike u kancelariji može da ima velike benefite, na primer - smanjenje nivoa adrenalina za 30%, bolje izvršavanje zadataka za 60%, bolje performanse tokom koncentracije pri izvršavanju zahtevnih zadataka do 50%, kao i bolje mentalne aritmetičke performanse za 20%.

Kada je reč o boravku u školama, svaki prostor mora biti dizajniran prema aktivnosti koja se tu odvija, korisniku i kvalitetu samog prostora. Važno je smanjenje pozadinske buke niskih frekvencija, zatim da cela škola dobije odgovarajući akustični tretman, kao i da se izaberu bezbedni i zdravi proizvodi.

- Ako se to postigne, korist je višestruka, kako za učenike tako i za nastavnike, odnosno može dovesti do većeg razumevanja govora, bolje kratkoročne i dugotrajne memorije i smanjiti nivo stresa i krvnog pritiska. Takođe, sve to utiče na bolju sposobnost čitanja i postizanje boljih rezultata na testovima učenika za 20%, kao i smanjenje glasovnih problema nastavnika - navodi sagovornica eKapije.

Duška Grujić
Što se tiče akustičnih rešenja za zdravstvene ustanove, gde se aktivnost u prostoriji za lečenje razlikuje od one u zajedničkom prostoru, koridoru ili čekaonici, savetuje se da svaki prostor zdravstvene zaštite bude dizajniran na osnovu aktivnosti korisnika, ko su oni i kakav je kvalitet samog prostora.

- Jedno od rešenja za ugodniji boravak je da se izabere prostor za oporavak tako da se nivo zvuka zadrži na prihvatljivom nivou, da sobe podržavaju komunikaciju (usredsređenost na jasnoću govora), a potrebno je da akustični proizvodi ispunjavaju i higijenske zahteve - objašnjava Duška Grujić.

Ona podseća da će koristi i za pacijente i za osoblje, ako se to postigne, biti višestruke, tačnije može se doprineti smanjenju krvnog pritiska i nivoa stresa, boljem kvalitetu sna i komunikacije, bržem ozdravljenju i smanjenju potrebne količine lekova protiv bolova, a i pacijenti će biti sigurniji.

Kompletan sadržaj biltena Nekretnine i enterijer - Rast tržišta donosi nove poslovne šanse pročitajte OVDE.