Miloš Mladenović, izvršni direktor SEEPEX-a - Nova međuregionalna berza struje omogućiće efikasnije i rentabilnije poslovanje

Miloš Mladenović
Predstavnici Elektromreže Srbije, Berze električne energije za Jugoistočnu Evropu - SEEPEX, Evropske berze električne energije - EPEX SPOT, Berze električne energije u Mađarskoj – HUPX i mađarskog operatora prenosnog sistema MAVIR potpisali su početkom februara memorandum o razumevanju, koji predviđa stvaranje međuregionalne berze električne energije u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi.

Cilj ovog sporazuma, kako je tada najavljeno, jeste osnivanje zajedničke kompanije, koja bi postala značajan regionalni akter u oblasti dan-unapred (spot) tržišta električne energije.

O značaju ove inicijative za Srbiju, prednostima koje će nova platforma doneti snabdevačima i kupcima, kao i dosad ostvarenim rezultatima Berze električne energije za Jugoistočnu Evropu, za eKapiju govori Miloš Mladenović, izvršni direktor SEEPEX-a.

eKapija: Šta za Srbiju znači osnivanje nove međuregionalne berze električne energije u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi?

- Primena najbolje evropske prakse i čvrsto strateško pozicioniranje putem planiranog formiranja prve multi-regionalne berze električne energije, koja bi obuhvatila dan-unapred tržišta u zemljama Centralne i Jugoistočne Evrope (CESEE), imaće dalekosežne pozitivne posledice, ne samo na operativno-korporativnom nivou po SEEPEX i dalji razvoj organizovanog tržišta električne energije, već i na strateško-političkom nivou za Republiku Srbiju u celini.

Osim što bi nastavak saradnje sa EPEX SPOT omogućio dalji transfer znanja i tehnologije, kao i značajnu podršku na planiranim projektima spajanja tržišta i inkorporacije srpskog u jedinstveno EU tržište, udruživanje poslovnog, stručnog i finansijskog kapaciteta SEEPEX i HUPX će omogućiti još efikasnije i rentabilnije poslovanje tako formirane jedinstvene poslovne infrastrukture.

Takođe, treba istaći i važnost ove inicijative za dalji razvoj i uspostavljanje regionalnog tržišta Jugoistočne Evrope, s obzirom na to da je ovo ujedno i putokaz za sve ostale aktere u regionu. Oni bi trebalo da počnu da razmišljaju na sličan način, u smislu favorizovanja međusobnog udruživanja i sinergije, pre svega imajući u vidu veličine pojedinačno fragmentovanih tržišta koja, sama po sebi, ne mogu ostvariti potrebnu likvidnost i ekonomsku održivost.

eKapija: Kada se očekuje da će nova berza biti operativna?

- Trenutno nije moguće dati preciznije vremenske okvire, budući da je projekat još u inicijalnoj fazi. Kada više dodatnih detalja bude poznato, javnost će biti blagovremeno obaveštena.

eKapija: Koje novine ona donosi snabdevačima, a koje kupcima?

- Nova poslovna infrastruktura će biti usmerena na spot tržište i standardne produkte koji obuhvataju day-ahead i intraday segment tržišta električne energije. Finansijski kliring koji obezbeđuje evropska klirinška kuća ECC AG, kao i iskustvo i najbolja evropska praksa koji nudi EPEX Spot, uz povećanu likvidnost kao rezultat povezivanja srpskog i mađarskog tržišta putem planiranog market-coupling-a, ponudiće, kako snabdevačima, tako i kupcima, pouzdanu platformu na kojoj će u svakom trenutku moći da plasiraju i nabave električnu energiju po referentnoj tržišnoj ceni i uz vrlo redukovane rizike trgovanja.

eKapija: Ko trguje na SEEPEX berzi? Kakve rezultate ste postigli u prethodne dve godine?


- U ovom momentu, na SEEPEX organizovanom tržištu trguje 15 kompanija, među kojima su i svi trenutno najrelevantniji učesnici na srpskom i regionalnom tržištu električne energije. Na sajtu berze dostupan je i spisak svih učesnika.

Prethodne dve godine, SEEPEX beleži neprekidan rast, kako likvidnosti i količine trgovine, tako i broja učesnika. Treba istaći da je 2017. za čitav region bila jako loša godina sa hidrološkog aspekta, što je uzrokovalo značajne poremećaje i na veleprodajnom regionalnom tržištu u celini, uz značajan manjak ponude na tržištu, a usled toga i neuobičajeno visoke cene. Stabilizacija tržišta koja je usledila krajem godine doprinela je, kako značajnom rastu obima trgovine na organizovanom tržištu, tako i povećanju broja učesnika i smanjenju cena.

eKapija: Kada je ostvarena najveća količina trgovine?

- Najveća mesečna količina trgovine od početka rada ostvarena je u decembru 2017. godine i iznosila je 144.189,9 MWh. Najveća dnevna količina trgovine iznosila je 8.270,6 MWh i ostvarena je 6. maja 2017. Značajno je naglasiti i da se trend rasta mesečnih količina nastavio i početkom 2018. godine, pa je tako istrgovana količina na SEEPEX-u u januaru iznosila 125.614,6 MWh, što je značajan rast u odnosu na januar 2017. kada je trgovano 50.286,7 MWh. U februaru je istrgovano 95.978,4 MWh, dok je taj rezultat u februaru 2017. iznosio 26.478,4 MWh.

eKapija: Koliko je rad berze SEEPEX uticao na cenu struje u Srbiji?


- S obzirom na prirodu trgovine na organizovanom tržištu električne energije, gde se na platformi za trgovanje susreću satna ponuda i potražnja, SEEPEX pruža jedinu relevantnu i transparentnu referentnu cenu na veleprodajnom tržištu Republike Srbije.

Kao rezultat preseka ponude i potražnje - tzv. Equilibrium point, dobija se marginalna cena električne energije za svaki sat narednog dana, što istovremeno predstavlja i najpouzdaniju moguću referentnu cenu za datu tržišnu oblast. Osim značaja koja ta referentna cena ima za ostale vidove trgovine na tržištu električne energije (bilateralno tržište, balansno tržište), ona u značajnoj meri doprinosi i poboljšanju ukupnog investicionog okvira, pružajući potencijalnim investitorima jasnu i transparentnu sliku o ceni električne energije na veleprodajnom tržištu.

Važno je naglasiti i da se kao moderna paradigma u posmatranju pozitivnog efekta organizovanog tržišta na društvo i ekonomiju u celini, ne sagledava samo uticaj na cenu za krajnje kupce - što je u našoj javnosti i dalje veoma čest slučaj, već se sagledavanje vrši kao procena uticaja na povećanje tzv. "opšte društvene dobrobiti" (social welfare), koja podrazumeva benefite, kako na strani potrošnje, tako i na strani proizvodnje, tj. ponude električne energije.

eKapija: Da li očekujete promene u ceni struje u narednom periodu?

- Na cenu električne energije na veleprodajnom tržištu utiče dosta faktora i vrlo je teško sa većom sigurnošću prognozirati njeno kretanje, osim što se u nekoj meri možemo osloniti na istorijske podatke i uobičajene sezonske fluktuacije cena.

Ono što značajno može uticati na veleprodajnu cenu su vremenske prilike, remonti ili neplanirani ispadi značajnijih proizvodnih generatorskoh jedinica u zemlji i regionu, deficit ili suficit električne energije prouzrokovan lošom ili dobrom hidrologijom, a u određenoj meri čak i dešavanja na pan-evropskom tržištu električne energije u celini.

Kompletan sadržaj biltena Energetika: Potencijali obnovljive energije i energetske efikasnosti pročitajte OVDE.