Imovina u stećaju/likvidaciji/plenidbi
ISTIČE: 21.03.2024.

Oglas za prodaju umetničkih dela i reprintova u vlasništvu Univerzal banke u stečaju (šifra prodaje: L-3/24)

IZVOR:
eKapija
OBJAVLJEN: 12.02.2024.

Na osnovu člana 132. Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/09, 99/11-dr.zakon, 71/12-odluka US i 83/14), a u vezi sa članom 22. Zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje ("Sl. glasnik RS", br.14/15) i u skladu sa Pravilnikom o unovčavanju imovine finansijskih institucija u stečaju ili likvidaciji koji je Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita usvojio dana 12.07.2018. godine

Agencija za osiguranje depozita,Beograd, Knez Mihailova br.2
(u daljem tekstu: Agencija)
kao stečajni upravnik

UNIVERZAL BANKE A.D. BEOGRAD U STEČAJU
Ul. Knez Mihailova br. 2-4, Beograd, Matični broj: 06031676
(u daljem tekstu: Finansijska institucija)

PRODAJU POKRETNE IMOVINE
UMETNIČKIH DELA I REPRINTOVA
METODOM JAVNOG NADMETANjA
(ŠIFRA PRODAJE: L-3/24)Javno nadmetanje - licitacija će se održati dana 21.3.2024. godine na adresi Knez Mihailova br. 2, Beograd, sala na V spratu u 11:00 časova


Dokument