Radovi potražnja
ISTIČE: 18.01.2024.

Poziv za dostavljanje ponuda (IFT) Preostali radovi na pojačanom održavanju državnog puta IB 21 deonica: Požega-Ivanjica od km 209+141.00 do km 248+079.38 L24,944 km ID br. Ugovora: RRSP/RRW-IB21PI/2023-02

Poziv za dostavljanje ponuda (IFT) Preostali radovi na pojačanom održavanju državnog puta IB 21 deonica: Požega-Ivanjica od km 209+141.00 do km 248+079.38 L=24,944 km ID br. Ugovora: RRSP/RRW-IB21PI/2023-02
IZVOR:
Službeni glasnik Republike Srbije
OBJAVLJEN: 17.11.2023.
JAVNO PREDUZEĆE PUTEVI SRBIJE

objavljuje

REPUBLIKA SRBIJA
PROJEKAT REHABILITACIJE PUTEVA I UNAPREĐENjA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
Broj EIB Zajma: 82.640 i 96.962
POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDA (IFT) Preostali radovi na pojačanom održavanju državnog puta IB 21
deonica: Požega-Ivanjica
od km 209+141.00 do km 248+079.38
L=24,944 km
ID br. Ugovora: RRSP/RRW-IB21PI/2023-02

1. Republika Srbija je dobila zajam od Evropske investicione banke za troškove Projekta rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja i ima nameru da deo tih sredstava izdvoji za realizaciju ugovora: Preostali radovi na pojačanom održavanju državnog puta IB 21, deonica: Požega-Ivanjica, od km 209+141.00 do km 248+079.38, L=24,944 km, ID broj ugovora: RRSP/RRW-IB21PI/2023-02. Opšti uslovi ugovora su definisani prema "Uslovi ugovaranja za građevinske radove za građevinske i tehničke radove koje je projektovao investitor" ("Conditions of Contract for Construction for building and engineering works designed by the employer"), prvo izdanje iz 1999, pripremljeno od strane Međunarodnog udruženja inženjera konsultanata (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC). Ovaj ugovor biće zajednički finansiran od strane Evropske investicione banke i Republike Srbije. Nabavka će se sprovesti u skladu sa pravilima i procedurama Evropske investicione banke.

2. Javno preduzeće "Putevi Srbije" (u daljem tekstu Naručilac) poziva da se dostave zapečaćene ponude podobnih i kvalifikovanih ponuđača za izvođenje radova pojačanog održavanja koji obuhvataju:

– Pripremne radove koji uključuju odstranjivanje prekomernog biljnog materijala, rušenje postojećih elemenata puta (ivičnjaka, kolovoza, betonskih elemenata), rušenje i uklanjanje elemenata oštećenih konstrukcija i pripremu podloge postojećeg kolovoza za nanošenje novih slojeva (struganje postojećeg kolovoza, sanacija oštećenja postojećeg kolovoza),

– Radove donjeg stroja koji uključuju iskop, tretiranje podtla, izradu nasipa, bankina i bermi, humuziranje,

– Radove na poboljšanju sistema za odvodnjavanje koji uključuju radove na površinskom drenažnom sistemu, izradu odvodnih kanala, odvodnjavanje ispod površine tla, zatvoreni odvodni sistem, izgradnju šahtova, hidro-tehničke radove (nabavka, transport i ugradnja kanalizacionih cevi i separatora),

– Radove gornjeg stroja koji uključuju izradu kolovoza na pristupnim putevima, radove na poboljšanju kolovoza (izrada nevezanog, bituminiziranog nosećeg sloja i izrada habajućeg sloja od asfalt betona) kao i postavljanje betonskih ivičnjaka i izradu rigola,

– Radove na objektima (mostovima, propustima i potpornim zidovima) koji uključuju struganje postojećih asfaltnih slojeva, izradu novih ploča preko postojećih, ugradnju karbonskih traka, izradu ili zamenu hidroizolacije, izgradnju asfaltnih slojeva (izravnavajući sloj za nivelisanje ako je potrebno, habajući sloj, asfaltni sloj na trotoaru), rušenje i rekonstrukciju ivičnjaka, popravku ili zamenu ležajeva, popravku ili zamenu ekspanzionih uređaja, popravku zaštitnih slojeva, odvodnjavanje mosta, popravku ograda i odbojnih ograda, uređenje hidrauličnog profila vodotoka u zoni mosta i popravku postojećih propusta (čišćenje, zemljani radovi, betonski i kameni radovi,

– Uređenje putnog pojasa i postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme puta.

Radovi se obavljaju pod saobraćajem, pa posebnu pažnju treba posvetiti održavanju bezbednih uslova odvijanja saobraćaja i napredovanja radova.

Period izgradnje je 18 meseci.

Ponuđač treba da zadovolji sledeće kvalifikacione kriterijume i kapacitete:

Finansijski zahtevi

– Dostava bilansa stanja koji su prošli finansijsku reviziju ili, ukoliko se takvi izveštaji ne zahtevaju zakonom zemlje ponuđača, druge finansijske izveštaje koji su prihvatljivi za Naručioca za poslednjih pet (5) godina kako bi se dokazala sigurna i pouzdana trenutna finansijska pozicija i dugoročno profitabilno poslovanje ponuđača. U slučaju grupe ponuđača (Joint Venture), svaki od partnera mora da zadovolji ovaj zahtev.

– Minimalni prosečni godišnji promet za građevinske radove u vrednosti ekvivalentnoj 2.000.000.000 (dvemilijarde) dinara, a koji predstavlja iznos ukupnih odobrenih plaćanja iz ugovora koji su u toku ili su završeni u poslednjih pet godina. U slučaju grupe ponuđača, svi partneri kombinovano moraju zadovoljiti zahtev, vodeći partner mora da zadovolji 60% (šezdeset procenata) zahteva, a svaki partner mora da zadovolji 30% (trideset procenata) zahteva.

– Ponuđač mora da dokaže dostupnost finansijskih resursa odnosno raspoloživost istih, kao što su obrtna sredstva, hipotekarno neopterećene nekretnine, kreditne linije i druga finansijska sredstva, izuzev ugovorenih avansnih plaćanja, kako bi zadovoljio sledeći zahtev o toku gotovine: minimum u vrednosti ekvivalentnoj 400.000.000 (četiristomiliona) dinara. U slučaju grupe ponuđača, svi partneri kombinovano moraju zadovoljiti zahtev, vodeći partner mora da zadovolji 60% (šezdeset procenata) zahteva, a svaki partner mora da zadovolji 30% (trideset procenata) zahteva.

Zahtevi vezani za iskustvo

– Opšte iskustvo – Iskustvo na ugovorima kao izvođač ili glavni izvođač u poslednjih pet godina u odnosu na rok za podnošenje ponuda sa aktivnošću u najmanje devet meseci u svakoj godini. U slučaju grupe ponuđača, svaki od partnera mora da zadovolji ovaj zahtev.

– Specifično iskustvo:

– Učešće u svojstvu izvođača ili glavnog izvođača na najmanje na dva (2) ugovora koji su uspešno i suštinski završeni u poslednjih 5 (pet) godina u odnosu na rok za podnošenje ponude, a koji su slični predloženim Radovima, pri čemu je vrednost svakog ugovora ekvivalenta vrednosti od najmanje 1.200.000.000 (milijardadvestamiliona) dinara. U slučaju grupe ponuđača, svi partneri zajedno moraju da zadovolje zahtev, vodeći partner mora da zadovolji zahtev za najmanje 1 od 2 ugovora

– Za gore navedeni ili neke druge ugovore koji su realizovani u navedenom periodu minimalno iskustvo u pogledu sledećih ključnih aktivnosti: proizvodnja i ugradnja asfaltnih mešavina (asfaltni beton i bitumenski noseći sloj) ne manja od 40.000 tona/godišnje u poslednje tri godine izračunata kao prosek za navedeni period. U slučaju grupe ponuđača, svi partneri zajedno moraju da zadovolje zahtev.

Navedeni i svi ostali kvalifikacioni zahtevi vezani za podobnost, istoriju sporova i tehnički kapacitet, prikazani su u okviru Poglavlja III Kriterijumi za evaluaciju i kvalifikaciju Konkursne dokumentacije.

3. Postupak nabavke se sprovodi u skladu sa procedurom međunarodnog javnog nadmetanja (International Procurement Open Procedures) koja je specificirana u "Smernicama za nabavke projekata koji se finansiraju iz sredstava Evropske investicione banke (Guide to Procurement for projects financed by the EIB), izdatim u septembru 2018. godine, koje su dostupne na sledećem linku: https://www.eib.org/en/publications/guide-to-procurement. Postupak nabavke otvoren je za sve podobne ponuđače kao što je definisano u Smernicama. Dodatno, molimo da pogledajte paragraf 1.5 kojim se utvrđuje politika Banke o sukobu interesa.

4. Zainteresovani podobni ponuđači mogu dobiti dodatne informacije i pregledati konkursnu dokumentaciju radnim danima od 10:00 do 14:00 časova (po lokalnom vremenu) na sledećoj adresi:

Javno preduzeće "Putevi Srbije"

Vlajkovićeva 19a

11 000 Beograd, Republika Srbija

Osoba za kontakt:

Nikola Veselinović

Tel. +381 11 3398 438

faks: +381 11 3398 440

E-adresa: nixona16@gmail.com

5. Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti DVD sa kompletnom konkursnom dokumentacijom na engleskom jeziku nakon dostavljanja Prijave o nameri preuzimanja konkursne dokumentacije elektronskom poštom na sledeću e-adresu: rrsp.investicije@putevi-srbije.rs.

Na zahtev, disk sa konkursnom dokumentacijom će brzo biti poslat kurirskom službom bez preuzimanja odgovornosti za gubitak ili kasnu dostavu.

6. Ponude moraju biti dostavljene na dole navedenu adresu pre ili najkasnije 18. januara 2024. godine u 10:00 časova (po lokalnom vremenu). Elektronska dostava ponuda nije dozvoljena. Zakasnele ponude se odbacuju. Ponude se otvaraju u prisustvu imenovanih predstavnika ponuđača i svih koji žele da prisustvuju otvaranju ponuda na dole navedenoj adresi 18. januara 2024. godine u 10:00 časova (po lokalnom vremenu).

7. Sve ponude moraju sadržati Deklaraciju o garantovanju ponude.

8. Adresa za gore navedeno:

N/R: Aleksandar Kostadinović, dipl. inž. građ., Koordinator Projekta

Javno preduzeće "Putevi Srbije"

Bulevar kralja Aleksandra 282

11050 Beograd

Republika Srbija 23-28385