Usluge potražnja
ISTIČE: 23.11.2021.

Istraživanje lokacije i investiciono-tehnička dokumentacija-Kolubara solar, JN/1000/0314/2021 (1506/2021)

Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
Javni poziv - sektorski narucilac
Istraživanje lokacije i investiciono-tehnička dokumentacija - Kolubara solar
19.10.2021.
19.10.2021.
19.10.2021.
19.10.2021.
19.10.2021.
19.10.2021.
19.10.2021.
Istraživanje lokacije i investiciono-tehnička dokumentacija - Kolubara solar
19.10.2021.
19.11.2021.


Naručilac:Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije”, Beograd
Naziv nabavke:Istraživanje lokacije i investiciono-tehnička dokumentacija - Kolubara solar
Referentni broj:JN/1000/0314/2021 (1506/2021)
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Vrsta predmeta:Usluge
Rok za prijavu:23.11.2021.