Imovina u stećaju/likvidaciji/plenidbi
ISTIČE: 12.05.2021.

Prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica-objekti, udeo u Vrenje Špiritana d.o.o. Beograd, potraživanja

IZVOR:
Danas
OBJAVLJEN: 07.04.2021.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
Agencija za licenciranje stečajnih upravnika


Osnovne informacije

Stečajni dužnik: VRENjE AD
Mesto: Beograd
Datum objave oglasa: 07.04.2021
Datum prodaje: 12.05.2021
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 0,00
Status prodaje: Aktivna

Predmet prodaje - imovina:

Na osnovu rešenja o bankrotstvu stečajnog sudije Privrednog suda u Beogradu 3 St.28/2014 od 15.07.2014.godine, a u skladu sa članom 131., 132., 133 i 135.Zakona o stečaju ( Sl.gl.RS 104/09) i Nacionalnim standardom br.5 o načinu i postupku unovčavanja imovine (Sl.gl.RS br.13/2010) i na osnovu saglasnosti odbora poverilaca na predloženi način prodaje, stečajni upravnik stečajnog dužnika AD INDUSTRIJA ŠPIRITA I KVASCA "VRENjE" u stečaju Beograd, Radnička br.3 matični broj 07042418, pib 100000993 Oglašava PRODAJU STEČAJNOG DUŽNIKA KAO PRAVNOG LICA JAVNIM NADMETANjEM Detaljnije pogledati u tekstu oglasa.


Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: Stečajni upravnik Vasilj Vasiljević
Kontakt telefon: 060/3804606
Kontakt e-mail: vasilj.vasiljevic@gmail.com