Imovina u stećaju/likvidaciji/plenidbi
ISTIČE: 30.03.2021.

Prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica-fabrika čokolade Simka

Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
Agencija za liceciranje stečajnih upravnika


Osnovne informacije

Stečajni dužnik: DUNjA
Mesto: Beograd
Datum objave oglasa: 23.02.2021
Datum prodaje: 30.03.2021
Metod prodaje: Javno nadmetanje
Početna cena: 187.878.808,77
Status prodaje: Aktivna

Predmet prodaje - imovina:

Na osnovu Rešenja Privrednog suda u Beogradu o bankrotstvu 10. ST 23/2020 od 10.07.2020. godine, saglasnosti Odbora poverilaca o prodaji stečajnog dužnika kao pravnog lica, a u skladu sa članovima 131.132. i 133. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 104/2009, 99/2011 – dr. Zakon, 71/2012 – odluka US. 83/2014, 113/2017 i 95/2018) i Nacionalnim standardom br. 5 o načinu i postupku unovčenja imovine (Službeni glasnik Republike Srbije br. 62/2018), stečajni upravnik stečajnog dužnika Preduzeće za proizvodnju i trgovinu INDUSTRIJA HRANE DUNjA d.o.o. U STEČAJU NOVI BEOGRAD, Ul. Bulevar Milutina Milankovića br. 1c OGLAŠAVA prvu prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica javnim nadmetanjem Detaljnije pogledati u tekstu oglasa.


Kontakt podaci

Ovlašćeno lice: stečajni upravnik Mihajlo T. Koruga
Kontakt telefon: 063-8183802, 011- 4011430
Kontakt e-mail: koruga.mihajlo@gmail.com