Radovi potražnja
ISTIČE: 11.01.2021.

Izvođenje radova na izgradnji kanalizaciono crpne stanice Krnjača 2, 83/20Naručilac:DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA JP BEOGRAD (VRAČAR)
Adresa naručioca:NJEGOŠEVA BR. 84, 11000 BEOGRAD
PIB naručioca:100293512
Naziv nabavke:Izvođenje radova na izgradnji kanalizaciono crpne stanice Krnjača 2
Referentni broj:83/20
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Vrsta predmeta:Radovi
Rok za prijavu:11.01.2021.