Usluge potražnja
ISTIČE: 19.11.2020.

Usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju infrastrukture Hemijskog parka u Prahovu, JNOP/3-2020/IPNaručilac:KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA
Adresa naručioca:Nemanjina br. 11, 11000 Beograd
PIB naručioca:109311023
Naziv nabavke:usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju infrastrukture „Hemijskog parka“ u Prahovu
Referentni broj:JNOP/3-2020/IP
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Vrsta predmeta:Usluge
Rok za prijavu:19.11.2020.