Roba potražnja
ISTIČE: 02.02.2018.

PNEUMOKOKNA POLISAHARIDNA KONJUGOVANA VAKCINA, ADSORBOVANA

Pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina, adsorbovana, za period od 12 meseci
IZVOR:
OBJAVLJEN: 29.12.2017.
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: Republički fond za zdravstveno osiguranje
Matični broj: 06042945
PIB: 101288707
Država: SRBIJA
Opština: SAVSKI VENAC
Mesto: Beograd (Savski Venac)
Delatnost: Obavezno socijalno osiguranje
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Ustanova
Kategorija: organi državne uprave
Kontakt osoba: Slađana Vasić
Kontakt telefon: 2053686
Prethodno obaveštenje -- Bez prethodnog obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka otvoreni postupak
Vrsta predmeta dobra
Predmet druga dobra
Kontakt
Tip javne nabavke
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije
Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
Institut Torlak 04.09.2019.
04.09.2019.
197.491.000 RSD
08.04.2019.
60.026.000 RSD
14.01.2019.
159.253.000 RSD
14.01.2019.
10.200.000 RSD