Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
Tanjug Beograd 15.11.2019.
15.11.2019.
2.724.000 RSD
15.11.2019.
4.425.806 RSD
15.11.2019.
350.000 RSD
14.11.2019.
24.813.835 RSD
ROBA / USLUGA: Medijski plasman
MAXIM & CO Novi Sad 14.11.2019.
14.11.2019.
13.836.000 RSD
ROBA / USLUGA: Spoljašnje oglašavanje
13.11.2019.
124.167 RSD