Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
21.05.2019.
2.100.000 RSD
ROBA / USLUGA: Studije i elaborati
20.05.2019.
480.000 RSD
ROBA / USLUGA: Studije i elaborati
Comel d.o.o. Beograd 10.05.2019.
10.05.2019.
8.286.950 RSD
08.05.2019.
11.998.400 RSD
GEO-Test Srbija 08.05.2019.
08.05.2019.
11.998.400 RSD
TRIOPROJEKT Beograd 08.05.2019.
08.05.2019.
11.998.400 RSD
UTVING VS BEOGRAD 08.05.2019.
08.05.2019.
11.998.400 RSD
Ehting d.o.o. Beograd 08.05.2019.
08.05.2019.
11.998.400 RSD