Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
RAKETA A B 21.02.2024.
21.02.2024.
49.984.340 RSD
ROBA / USLUGA: Javni gradski prevoz
RAKETA A B 10.04.2024.
10.04.2024.
49.984.340 RSD
RAKETA A B 13.04.2023.
13.04.2023.
48.920.280 RSD
ROBA / USLUGA: Javni gradski prevoz
RAKETA A B 07.04.2023.
07.04.2023.
48.920.280 RSD
ROBA / USLUGA: Javni gradski prevoz
RAKETA A B 11.11.2022.
11.11.2022.
40.909.091 RSD
ROBA / USLUGA: Javni gradski prevoz
RAKETA A B 13.04.2022.
13.04.2022.
40.909.091 RSD
ROBA / USLUGA: Javni gradski prevoz
RAKETA A B 08.04.2022.
08.04.2022.
40.909.091 RSD
RAKETA A B 01.04.2021.
01.04.2021.
40.909.090 RSD
RAKETA A B 24.03.2021.
24.03.2021.
40.909.090 RSD
RAKETA A B 01.01.2021.
01.01.2021.
41.121.200 RSD