Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
28.12.2017.
7.804.300 RSD
ROBA / USLUGA: Softverske licence o.p.
12.12.2017.
5.279.850 RSD
07.03.2017.
600.000 RSD
12.02.2016.
3.418.750 RSD
ALTI DOO BEOGRAD 05.10.2015.
05.10.2015.
192.230 RSD
ROBA / USLUGA: Laserski štampač