Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
17.05.2019.
4.850.000 RSD
ROBA / USLUGA: Licencirani softver
17.05.2019.
420.000 RSD
ROBA / USLUGA: Održavanje softvera
S&T Serbia Beograd 16.05.2019.
16.05.2019.
39.967.500 RSD
16.05.2019.
4.260.000 RSD