Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
Institut Torlak 05.06.2017.
05.06.2017.
131.736.000 RSD
Institut Torlak 27.12.2016.
27.12.2016.
122.132.000 RSD
Institut Torlak 21.01.2015.
21.01.2015.
143.165.000 RSD
Institut Torlak 05.02.2016.
05.02.2016.
7.472.280 RSD
Institut Torlak 01.06.2016.
01.06.2016.
104.019.000 RSD
Institut Torlak 09.02.2015.
09.02.2015.
150.287.000 RSD