Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
Institut Torlak 29.12.2017.
29.12.2017.
45.183.000 RSD
29.12.2017.
88.191.000 RSD
Institut Torlak 03.11.2017.
03.11.2017.
8.600.000 RSD
Institut Torlak 29.12.2017.
29.12.2017.
444.675.000 RSD
29.12.2017.
75.350.000 RSD