Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
29.12.2017.
10.275.000 RSD
Institut Torlak 29.12.2017.
29.12.2017.
45.183.000 RSD
29.12.2017.
88.191.000 RSD
Institut Torlak 03.11.2017.
03.11.2017.
8.600.000 RSD
Institut Torlak 29.12.2017.
29.12.2017.
444.675.000 RSD
29.12.2017.
75.350.000 RSD