Pojmovi za pretragu
Grupa
Teritorije
Datum objave

Od

Do

 
Prodaja imovine stečajnog dužnika-stambeno poslovna zgrada, pomoćna zgrada, zemljište ističe: pet 29.01.2021. | objavljen: pet 27.11.2020. Luka Viva d.o.o. Subotica u stečaju
Prodaja imovine stečajnog dužnika-objekti, poslovni prostor, zemljište ističe: uto 29.12.2020. | objavljen: pet 27.11.2020. Hodling preduzeće Prva iskra Barič u stečaju, Agencija za licenciranje stečjanih upravnika
ističe: sre 16.12.2020. | objavljen: sre 25.11.2020. Prodaja pokretnosti-Ekspanzioni sud, rotacioni aparat za zavarivanje i bravarska stega
Prodaja imovine stečajnog dužnika-sanitarije, cevi, glina ističe: pon 21.12.2020. | objavljen: pet 20.11.2020. Keramika Mladenovac a.d. u stečaju, Mladenovac
Prodaja nepokrentosti-katastarska pracela 3816/1, površine 2.00.00 ha u ko Klenje N1667 ističe: čet 17.12.2020. | objavljen: čet 19.11.2020. Ministarstvo pravde Republike Srbije
Prodaja nepokretnosti upisane u list nepokretnosti broj broj 4628 k.o. Sivac N1613 ističe: sre 16.12.2020. | objavljen: uto 17.11.2020. Ministarstvo pravde Republike Srbije
Prodaja nepokretnosti upisane u list nepokretnosti broj broj 4628 k.o. Sivac N1614 ističe: sre 16.12.2020. | objavljen: uto 17.11.2020. Ministarstvo pravde Republike Srbije
Prodaja nepokretnosti-zemljište i zgrada na KO Zrenjanin I ističe: sre 02.12.2020. | objavljen: pon 16.11.2020. Raiffeisenbank a.d. Beograd
Prodaja imovine stečajnog dužnika-objekti drvne industrije, oprema i zalihe ističe: čet 17.12.2020. | objavljen: pon 16.11.2020. Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Oprema doo Jagodina u stečaju, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika