Radovi potražnja
ISTIČE: 21.12.2023.

Radovi na izgradnji GP Kusjak, 30/2023

Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Odluka o dodeli
22.12.2023.
Javni poziv
07.12.2023.
RADOVI NA IZGRADNjI GP KUSJAK
RADOVI NA IZGRADNjI GP KUSJAK
07.12.2023.


Naručilac:REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE, BEOGRAD
Naziv nabavke:RADOVI NA IZGRADNjI GP KUSJAK
Referentni broj:30/2023
Procenjena vrednost:387.000.000 RSD
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Vrsta predmeta:Radovi
Rok za prijavu:21.12.2023.
Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
22.12.2023.
11.577.782 RSD
22.12.2023.
308.740.858 RSD
22.12.2023.
65.607.432 RSD
19.12.2023.
24.993.324 RSD