Usluge potražnja
ISTIČE: 23.02.2024.

Javna nabavka za odabir privatnog partnera i dodelu ugovora o javno-privatnom partnerstvu za zamenu, racionalizaciju i održavanje dela sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji opštine Rekovac., 17/2023

JAVNA NABAVKA ZA ODABIR PRIVATNOG PARTNERA I DODELU UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU ZA ZAMENU, RACIONALIZACIJU I ODRŽAVANjE DELA SISTEMA JAVNOG OSVETLjENjA PRIMENOM MERA UŠTEDE ENERGIJE NA TERITORIJI OPŠTINE REKOVAC., 17/2023
IZVOR:
OBJAVLJEN: 21.09.2023.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
Odluka o obustavi
NOVO 13.02.2024.
Ispravka - obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Ispravka - obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama
Ispravka - obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama
Ispravka - obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama
Javni poziv
21.09.2023.
JAVNA NABAVKA ZA ODABIR PRIVATNOG PARTNERA I DODELU UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU ZA ZAMENU, RACIONALIZACIJU I ODRŽAVANjE DELA SISTEMA JAVNOG OSVETLjENjA PRIMENOM MERA UŠTEDE ENERGIJE NA TERITORIJI OPŠTINE REKOVAC.
21.09.2023.
JAVNA NABAVKA ZA ODABIR PRIVATNOG PARTNERA I DODELU UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU ZA ZAMENU, RACIONALIZACIJU I ODRŽAVANjE DELA SISTEMA JAVNOG OSVETLjENjA PRIMENOM MERA UŠTEDE ENERGIJE NA TERITORIJI OPŠTINE REKOVAC.
18.11.2023.
21.09.2023.
18.11.2023.
29.11.2023.


Naručilac:Opštinska uprava Rekovac, Rekovac
Naziv nabavke:JAVNA NABAVKA ZA ODABIR PRIVATNOG PARTNERA I DODELU UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU ZA ZAMENU, RACIONALIZACIJU I ODRŽAVANjE DELA SISTEMA JAVNOG OSVETLjENjA PRIMENOM MERA UŠTEDE ENERGIJE NA TERITORIJI OPŠTINE REKOVAC.
Referentni broj:17/2023
Procenjena vrednost:337.200.915 RSD
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Vrsta predmeta:Usluge
Rok za prijavu:23.02.2024.
Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
17.08.2023.
4.579.900 RSD
17.08.2023.
4.579.900 RSD
07.08.2023.
2.080.000 RSD
07.08.2023.
2.499.900 RSD