Usluge potražnja
ISTIČE: 13.06.2023.

Tehnička kontrola geotehničkog elaborata za deonicu Linije 2 metroa od st. Savski trg do st. Grčića Milenka, JN 08/23

IZVOR:
OBJAVLJEN: 01.06.2023.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju (sektorski naručilac)
Odluka o dodeli
15.06.2023.
Javni poziv - sektorski narucilac
Tehnička kontrola geotehničkog elaborata za deonicu Linije 2 metroa od st. Savski trg do st. Grčića Milenka
01.06.2023.
01.06.2023.
Tehnička kontrola geotehničkog elaborata za deonicu Linije 2 metroa od st. Savski trg do st. Grčića Milenka
01.06.2023.


Naručilac:JKP Beogradski metro i voz Beograd, Beograd (Vračar)
Naziv nabavke:Tehnička kontrola geotehničkog elaborata za deonicu Linije 2 metroa od st. Savski trg do st. Grčića Milenka
Referentni broj:JN 08/23
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Vrsta predmeta:Usluge
Rok za prijavu:13.06.2023.