Usluge potražnja
ISTIČE: 07.04.2023.

IZRADA TEHN.DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNjU ZAJEDNIČKOG GP SREMSKA RAČA- KUZMIN, 9/2023

Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju
Odluka o dodeli
18.04.2023.
Javni poziv
23.03.2023.
IZRADA TEHN.DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNjU ZAJEDNIČKOG GP SREMSKA RAČA- KUZMIN
IZRADA TEHN.DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNjU ZAJEDNIČKOG GP SREMSKA RAČA- KUZMIN
23.03.2023.
04.04.2023.


Naručilac:REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE, BEOGRAD
Naziv nabavke:IZRADA TEHN.DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNjU ZAJEDNIČKOG GP SREMSKA RAČA- KUZMIN
Referentni broj:9/2023
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Vrsta predmeta:Usluge
Rok za prijavu:07.04.2023.
Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu