Usluge potražnja
ISTIČE: 28.03.2023.

Tehnička kontrola Glavnog rudarskog projekta otvaranja ležišta zapadni Kostolac, JN/3100/0561/2023 (107/2023)

Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju (sektorski naručilac)
Odluka o dodeli
15.05.2023.
Ispravka - obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama
Javni poziv - sektorski narucilac
JN/3100/0561/2023 (107/2023) - Tehnička kontrola Glavnog rudarskog projekta otvaranja ležišta zapadni Kostolac
03.03.2023.
JN/3100/0561/2023 (107/2023) - Tehnička kontrola Glavnog rudarskog projekta otvaranja ležišta zapadni Kostolac
03.03.2023.
24.03.2023.


Naručilac:Akcionarsko društvo Elektroprivreda Srbije, Beograd, Beograd
Naziv nabavke:JN/3100/0561/2023 (107/2023) - Tehnička kontrola Glavnog rudarskog projekta otvaranja ležišta zapadni Kostolac
Referentni broj:JN/3100/0561/2023 (107/2023)
Procenjena vrednost:18.000.000 RSD
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Vrsta predmeta:Usluge
Rok za prijavu:28.03.2023.
Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
07.12.2023.
5.126.600 RSD
06.12.2023.
19.999.800 RSD
06.12.2023.
14.700 RSD